Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้
ตะกอน – สารเคลือบเงา – ผลิตภัณฑ์ออกซิเดชั่น

มีสารปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำหลายประเภทถูกพบในระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่น สารปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำซึ่งวัสดุของมันจะไม่ละลายในน้ำมันด้วยเช่นกัน

สารปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ อนุภาคสิ่งสกปรก เศษอนุภาคที่ถูกทำลายสึกกร่อน และ สิ่งปนเปื้อนที่อ่อนนุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุการเสื่อมสภาพของน้ำมัน

สารเคลือบเงาและตะกอนเกิดจากสารปนเปื้อนที่อ่อนนุ่มมีลักษณะเป็นฟิลม์บางๆ ไม่ละลายน้ำและเกาะอยู่ภายในพื้นผิวของระบบหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา ตะกอนจะเป็นตัวเร่งกระบวนการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น เมื่อสัมผัสอย่างต่อเนื่องกับอากาศ น้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา (อนุภาคโลหะ) และอุณหภูมิที่สูง การปนเปื้อนของตะกอนเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะนึกถึงเกี่ยวกับการปนเปื้อนของอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฮดรอลิก อย่างไม่ต้องสงสัย ความจริงคือตะกอนมีอยู่ในระบบไฮดรอลิกและระบบลื่นทุกประเภท

จากการกำหนดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตะกอนว่าเป็น “มลภาวะอ่อนๆ” ไม่สามารถนำมาตรวจวัดได้ในการตรวจวิเคราะห์น้ำมันจึงทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ตะหนักถึงการมีอยู่ของตะกอนภายในน้ำมัน

การเกิดตะกอนอาจมีผลกระทบอย่างมาก ได้แก่
nr1

เพิ่มอัตราการสึกหรอ
สารเคลือบเงาที่เกิดจากการปนเปื้อนอย่างมากสร้างพื้นผิวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งเป็นตัวเร่งการสึกหรอของเครื่องจักร

nr2

ลดประสิทธิภาพของเครื่องระบายความร้อน
ตะกอนจะเข้าไปติดตามท่อกลายเป็นชั้นฉนวนกันความร้อนและลดความเย็นในการแลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพการระบายความร้อนและส่งผลให้อุณหภูมิในการทำงานสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในนำมันที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

nr3

ไส้กรองหลักตันเร็ว
ตะกอนเหนียวนั่นคือสารเรซิ่นและมันจะเข้าไปอยู่ด้านหลังของรูพรุนของไส้กรอง และทำให้ไส้กรองตันอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของอัตราการไหล และมีแรงดันที่สูงขึ้น และส่งผลให้การขับเคลื่อนการทำงานที่ช้าลง เมื่อมีน้ำมันหมุนเวียนยากมากขึ้น อาจทำให้ปั๊มเกิดโพรงไอน้ำ สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น และเครื่องจักรชำรุด ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนไส้กรองหลักบ่อยครั้งขึ้น

sludge1
nr4

วาล์วเกิดการอุดตันหรือทำงานได้ไม่ดี
การเกิดขึ้นเรซิ่นจะเพิ่มแรงเสียดทานให้สูงกว่าค่าปกติ 5-6 เท่า สิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้พลังงานในปริมาณสูงและอาจเป็นสาเหตุให้วาล์วติดหรือยึด

nr5

ลดบริเวณที่มีช่องว่างส่งผลต่อระบบหล่อลื่น
มักหมายถึงการประสานกันของฟิลม์กับน้ำมันหล่อลื่นทำให้เพิ่มการสึกหรอของปั๊ม เฟือง และวาล์ว

sludge2
nr6 เพิ่มอัตราการสึกหรอ
สารเคลือบเงาที่เกิดจากการปนเปื้อนอย่างมากสร้างพื้นผิวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งเป็นตัวเร่งการสึกหรอของเครื่องจักร
nr7 ระบบเกิดการผุกร่อน
อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของโลหะและเร่งการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรอันเนื่องมาจากองค์ประกอบของความเป็นกรด
nr9 เพิ่มงานบำรุงรักษา
ต้องใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการทำความสะอาด Vanish ออกจากระบบ
Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA , BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map