Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้
น้ำและความชื้น (Water)

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิน้ำมันเป็นสาเหตุให้เกิดการควบแน่น อย่างไรก็ตาม น้ำมีผลอย่างมากในการทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น ทองแดง (CU) หรือ เหล็ก (FE):

ตัวอย่าง
น้ำ
ทองแดง
ระยะเวลา
ค่าความเป็นกรด (T.A.N.)
1
ไม่
ไม่
+3500 hrs
0,17
2
ใช่
ใช่
400 hrs
11,20

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจะเกิดอย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้นกว่าเดิม ระดับค่าความเป็นกรดของน้ำมัน (T.A.N.) เพิ่มสูงขึ้น เมื่อระดับค่าความเป็นกรดถึงปริมาณ 2,00 mg KOH/gr อาจต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องจักร

น้ำสามารถลดอายุการใช้งานของเครื่องจักรไฮดรอลิก
ได้มากกว่า 50%

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในเครื่องจักรที่ทันสมัยมักมีน้อยมาก ทำให้ชิ้นส่วน ที่เคลื่อนไหวผลัดกันสร้างแรงดันและสุญญากาศขึ้นมาภายในสุญญากาศ ความชื้นจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก (สูงสุด 1/5000
ด้วยอุณภูมิ 70 องศาเซลเซียส) และจะก่อให้เกิดการระเบิดบนบริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องจักร

ในทางกลับกันสิ่งนี้จะสร้างอนุภาคสึกหรอใหม่และส่งผลให้บริเวณพื้นผิว
สูญเสียการเคลือบของน้ำมันหล่อลื่น น้ำจะทำลายพื้นผิวโลหะ
( กัดกร่อน )
และจะค่อยๆเจาะเข้ารูพรุนขนาดเล็กเป็นสาเหตุ
ให้เครื่องจักรสึกหรอและอ่อนล้า

ความชื้นที่กักเก็บไว้ภายในอาจก่อสนิมภายในที่ถังน้ำมัน การสั่นสะเทือน
ระหว่าง การทำงานของระบบจะไปเคาะให้อนุภาคสนิมตกลงไปในน้ำมัน และถูกดูดขึ้นโดยปั๊มและส่งกระจายไปทั่วทั่งระบบ อนุภาคสนิมใหม่จะก่อตัวขึ้นเมื่ออนุภาคเก่าตกลงไปแล้ว และวงจรการปนเปื้อนจะไม่มีวันจบสิ้น

นอกจากนี้น้ำยังยังเป็นสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมอย่างยิ่ง
ในการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรีย
และสิ่งนี้จะมาทำลายประสิทธิภาพของสารเพิ่มประสิทธิภาพ

Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA , BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map