Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้

ผลิตภัณฑ์

ภายในแวดวงอุตสาหกรรม การประหยัดทรัพยากรและการลด
ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญ ทริปเปิล อาร์ มีความภาคภูมิใจในการพัฒนา การเทคโนโลยีเฉพาะด้านระบบกรอง สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆด้วยแนวทางการผลิตและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนแบบ Lean Production Systems คือ การผลิตสินค้าที่มีอรรถประโยชน์ในด้านใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจึงมีวัตถุประสงค์ให้เห็นถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งนั้นก็คือแบรนด์ ทริปเปิล อาร์ ของเรานั่นเอง!

ทริปเปิล อาร์ มีระบบการกรองน้ำมันและของเหลวแบบ
“บายพาส” และ “ออฟไลน์” สำหรับอุตสาหกรรมหลายด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันมีความใสสะอาด ไม่ว่าระบบจะมีน้ำมันปริมาณ 5 ลิตร หรือ 100,000 ลิตร อีกทั้งเครื่องกรองน้ำมัน ทริปเปิล อาร์ สามารถจัดการกับปัญหาสิ่งปนเปื้อน ได้แก่ อนุภาคของแข็ง น้ำ รวมทั้งผลพลอยได้จากการเสื่อมสภาพของน้ำมันหลังผ่านกระบวนการ (เรซิ่น ตะกอน สารเคลือบเงา น้ำมันทาร์)
ข้อแตกต่างระหว่าง ทริปเปิล อาร์ และผู้ผลิตไส้กรองรายอื่นๆ คือ เรามุ่งเน้นนำเสนอทางออกที่สามารถให้การรับประกันผลงานที่ตรวจวัดได้จริง
เราไม่ได้จำหน่าย “อัตราไมครอน” แต่เราจำหน่ายการรับประกันความสะอาดสมบูรณ์แบบของน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย:

1.เครื่องกรองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม: ซีรีย์ BU-, SE-, SS-,OSCA 2.เครื่องกรองสำหรับน้ำมันเครื่องยนต์และระบบหล่อลื่น: รุ่น TR 3.เครื่องกำจัดสิ่งสกปรกปริมาณสูง: เครื่องแยกตะกอนด้วยแรง เหวี่ยงเซนทริฟิวส์ (Centrifuges) เครื่องแยกสิ่งปนเปื้อนด้วย แม่เหล็ก (Magnets Filter) และเครื่องกรองระบบล้างย้อน (Backwashing Filter) 4.เครื่องแยกน้ำ: ไส้กรองรุ่น WE100 เครื่องแยกน้ำรุ่น WS-WD เครื่องแยกน้ำ ระบบสุญญากาศ (Vacuum dehydrator) 5.เครื่องแยกน้ำมัน: รุ่น OS

ไส้กรอง
ไส้กรอง ทริปเปิล อาร์ สามารถ
กำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กสุด
ถึง 0.1μ  น้ำ รวมทั้งสารตกค้าง
ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของน้ำมัน
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ BU

เครื่องกรองน้ำมันแบบ บายพาสที่เชื่อมต่อโดยตรง กับระบบที่มีแรงดันสูง
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ SE

เครื่องกรองนํ้ามันแบบออฟ
ไลน์ สำหรับระบบที่มีปริมาณ
น้ำมันสูงสุด 600 ลิตร
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA-SS

เครื่องกรองน้ำมันแบบออฟไลน์
เหมาะสำหรับถังขนาดใหญ่
ที่มีปริมาณน้ำมันสูงสุด
50.000 ลิตร
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA-SU

เครื่องกรองน้ำมันแบบออฟไลน์
เหมาะสำหรับถังขนาด
ขนาดกลาง
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA-AL

เครื่องกรองน้ำมันแบบออฟไลน์
เหมาะสำหรับถังขนาด
ขนาดกลาง
เครื่องแยกน้ำ
ซีรีย์ WS-WD

เครื่องแยกน้ำที่ปนเปื้อนอยู่
ในน้ำมัน
เครื่องแยกน้ำ
ระบบสุญญากาศ

เครื่องแยกน้ำระบบสุญญากาศ มีประสิทธิภาพสูง ในการแยกของเหลว น้ำ และฟองอากาศออกจากน้ำมัน


เครื่องแยกตะกอนด้วย
แรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์

เครื่องแยกตะกอนเซนทริฟิวส์ ด้วยแรงเหวี่ยง 3000 RPM สามารถแยกตะกอนด้วย แรงเหวี่ยงถึง 5 ไมครอน ทั้งระบบ Manual และ ระบบอัตโนมัติ
เครื่องกำจัดฟองอากาศ ควิกโตรอน
สำหรับการกำจัดฟองอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
เครื่องแยกน้ำมัน
ซีรีย์ OS
เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ
เครื่องกรอง
แบบล้างย้อน

เครื่องแบบ Self-Cleaning สำหรับกรองของเหลว ประเภทน้ำและน้ำมัน
ซีรีย์ CUBE
ระบบกรองประกอบด้วยเครื่อง กรองน้ำมันและเครื่องแยก
ตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์
ซีรีย์ TRCS
เครื่องแยก Sludge ปริมาณ
และสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่
สายพานลำเลียง
แบบแม่เหล็ก

ระบบแยกชิ้นส่วนของ
เศษเหล็กในน้ำมันหล่อเย็น
Cutting Fluid
ชุดแม่เหล็ก
ทำความสะอาดน้ำมัน

เครื่องแยกสิ่งปนเปื้อน
ด้วยแรงแม่เหล็ก


Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์
ไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ BU
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ SE
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SS
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SU
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- AL
เครื่องแยกน้ำ
ซีรีย์ WS-WD
เครื่องแยกน้ำ
ระบบสูญญากาศ
เครื่องแยกตะกอนด้วย
แรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์แรง
เครื่องกำจัดฟองอากาศ
ควิกโตรอน
เครื่องแยกน้ำมัน ซีรีย์ OS
เครื่องกรองระบบล้างย้อน
ซีรีย์ CUBE
ซีรีย์ TRCS
สายพานลำเลียงแบบ
แม่เหล็ก รุ่น TRAP
ชุดแม่เหล็ก
ทำความสะอาดน้ำมัน
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบิน
ระบบไฮดรอลิก
การผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตรถยนต์
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
และเหล็ก
รถไฟ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
เครื่องจักรกลหนัก
พลังงานลม
เรือเดินสมุทร
การขนส่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี