Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้
การกรองนํ้ามัน แบบ Bypass
เครื่องกรองน้ำมันแบบ Bypass
ทริปเปิล อาร์ ไม่เพียงแค่สามารถกำจัด อนุภาคปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กสุด ถึง 0.1 ไมครอนได้แต่ยังสามารถกำจัดน้ำ และสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ได้อีกด้วย
ไส้กรองแบบ Bypass
กับ ไส้กรองแบบ Line Filter

"เครื่องจักรมีไส้กรองแบบอินไลน์อยู่แล้ว
แต่ทำไมน้ำมันยังเกิดการปนเปื้อน"
การรับประกันความสะอาดน้ำมัน
ทริปเปิล อาร์ ไม่ได้ระบุด้วย
"อัตราไมครอน" แต่เรารับประกัน
"ความสะอาดสมบูรณ์แบบของน้ำมัน"
สิ่งปนเปื้อนในน้ำมัน
ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นต้องมีฟิล์ม น้ำมันในปริมาณต่ำกว่า 3μ มลภาวะจาก แผ่นฟิล์มซับน้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญ
ในทุกระบบน้ำมัน
ไส้กรองแบบบายพาส
และสารเพิ่มประสิทธิภาพ

ในบางครั้ง ไส้กรองแบบบายพาส ถูกเข้าใจผิดว่าได้กำจัด สารเพิ่มประสิทธิภาพ ออกไป มาดูเหตุผลกันว่าทำไมเราจึง
ไม่สามารถ กำจัดสารเพิ่มประสิทธิภาพ
เหล่านั้นออกมาได้
การวิเคราะห์น้ำมัน
การตรวจวัดคือความรู้ โดยรับรู้ถึงวิธีการ อ่านและทำความเข้าใจในข้อมูลการตรวจ วิเคราะห์น้ำมันของคุณ
อนุภาคของแข็ง
น้ำและความชื้น
ตะกอน Sludge

Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบิน
ระบบไฮดรอลิก
การผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตรถยนต์
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
และเหล็ก
รถไฟ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
เครื่องจักรกลหนัก
พลังงานลม
เรือเดินสมุทร
การขนส่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี