Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้

ไส้กรองแบบบาย Bypass กับ ไส้กรองแบบ Line Filter

สาเหตุ 2 ประการ ที่เครื่องกรองน้ำมันแบบบายพาส ทริปเปิล อาร์ มีประสิทธิภาพมากกว่าไส้กรองแบบ In-Line

1. ไส้กรอง ทริปเปิลอาร์ จะถูกติดตั้งไว้ในระบบ “บายพาส” ของเครื่องจักรเสมอ นั่นหมายความว่าไส้กรอง
ทริปเปิล อาร์ ไม่ต้องแบกรับกับ อัตราการไหลที่สูงและปั่นป่วน ตลอดจนแรงดันสูงสุด
และความสั่นสะเทือน ไส้กรองทริปเปิล อาร์ จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่า
a. อัตราการไหลลดลง
b. แรงดันต่ำสุด
c. ไม่มีแรงเค้นจากการไหลและการสั่นสะเทือนจากแรงดัน

2. ไส้กรองที่มีความหนา 114 มิลลิเมตร คือ Depth filtration (การกรองแบบชั้นความลึก) เมื่อมาลองเปรียบเทียบกับไส้กรองแบบ In-Line ยี่ห้ออื่นๆ ไส้กรองที่น้ำมันและอนุภาคต่างๆ ต้องไหลผ่านมีความหนาเพียง 1 หรือ 2 มิลลิเมตรเท่านั้น

เมื่อไส้กรองบางๆ จะต้องรับมือกับ อัตราการไหลสูง แรงดันสูง การไหลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความต่างของค่าแรงดัน... จึงมีเพียงอนุภาค ขนาดใหญ่เท่านั้นที่ถูกกรอง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไส้กรองแบบ In-Line จึงไม่สามารถทำงานได้ตามอัตราไมครอนที่โฆษณาไว้ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วในการจัดการกับไส้กรองแบบ In-Line ที่ “หลอกลวงอัตราไมครอน”...

โปรดตระหนักไว้ว่าอัตราไมครอนมีไว้เพียงเพื่อใช้เปรียบเทียบแบรนด์ต่างๆเท่านั้น แต่อัตราไมครอนไม่สามารถรับประกันถึงระดับความสะอาด ของน้ำมันได้ตามมาตรฐาน NAS หรือ ISO


Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์
ไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ BU
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ SE
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SS
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SU
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- AL
เครื่องแยกน้ำ
ซีรีย์ WS-WD
เครื่องแยกน้ำ
ระบบสูญญากาศ
เครื่องแยกตะกอนด้วย
แรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์แรง
เครื่องกำจัดฟองอากาศ
ควิกโตรอน
เครื่องแยกน้ำมัน ซีรีย์ OS
เครื่องกรองระบบล้างย้อน
ซีรีย์ CUBE
ซีรีย์ TRCS
สายพานลำเลียงแบบ
แม่เหล็ก รุ่น TRAP
ชุดแม่เหล็ก
ทำความสะอาดน้ำมัน
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบิน
ระบบไฮดรอลิก
การผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตรถยนต์
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
และเหล็ก
รถไฟ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
เครื่องจักรกลหนัก
พลังงานลม
เรือเดินสมุทร
การขนส่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี