Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้

 สิ่งปนเปื้อนในน้ำมัน

โดยร้อยละ 90 ของปัญหาเครื่องจักรทำงานบกพร่องและต้องหยุดเดินเครื่องจักร (Downtime)นั้นมีสาเหตุมาจากความสกปรกของน้ำมัน

เพราะน้ำมันไฮดรอลิกเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตทุกประเภท จึงถูกนำมากรอง วิเคราะห์คุณภาพและเปลี่ยนถ่ายอย่างสม่ำเสมอ และแม้ว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่กล่าวไปแล้ว แต่ยังพบว่ามีสิ่งปนเปื้อนอยู่ และเป็นสาเหตุทำให้เครื่องจักรมีปัญหาจนต้องหยุดทำงาน เพื่อการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ และซีล อีกด้วยเช่นกัน

แม้แต่น้ำมันไฮดรอลิกใหม่ ยังพบว่ามีอนุภาคของแข็งขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน(µ) อยู่มากกว่า
75,000 อนุภาคต่อน้ำมัน 100 มล. นอกจากนี้ อุปกรณ์ไฮดรอลิกต่างๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว ท่อ สายยาง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) และถังน้ำมัน มักมีสิ่งปนเปื้อนจาก
โรงงานผลิตมาอยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์ใหม่

การสึกหรอ การล้า และการกัดกร่อน คือสาเหตุ ที่ทำให้อัตราการปนเปื้อนเพิ่มขึ้น เมื่ออนุภาค
สิ่งสกปรกปนเปื้อนไหลเวียนเข้าสู่ระบบ ด้วยความเร็วสูงและแรงดันสูง สิ่งสกปรกในอากาศ
โดยรอบจะเข้ามาผ่านท่อกักอากาศ กระบอกสูบ ท่อ ซีล ซึ่งจะเพิ่มการปนเปื้อนของระบบ

การควบแน่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและน้ำมันรั่วไหลจากระบบหล่อเย็น จึงเกิด
การปนเปื้อนของน้ำมันกับน้ำ การรวมตัวกันของอนุภาคโลหะ (ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา)
น้ำ และ ออกซิเจน ในอุณหภูมิค่อนข้างสูง เมื่อเกิดการเพิ่มขึ้น จะเป็นการเร่งการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นของน้ำมัน

ในกระบวนการอันซับซ้อนของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นนี้จะมีปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ซึ่งทำให้เกิด
โครงสร้างโมเลกุลที่มีความเหนียวที่เรียกว่า “Sludge” โดยตะกอนเหล่านี้มีลักษณะเป็นสารเรซิน
สีเข้ม (เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมน้ำมันจึงมีสีเข้มภายหลัง จากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง) และ
จะทิ้งคราบเอาไว้ตามส่วนต่างๆ ของระบบไฮดรอลิก Sludge มีขนาดที่เล็กจนมองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น จึงสามารถกำจัดออกไปได้ยาก และจากโครงสร้างที่มี ความเหนียวหนืดตลอดจนฤทธิ์
กัดกร่อนจึงส่งผลกระทบ ไปยังประสิทธิภาพและความสามารถของระบบไฮดรอลิกได้Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์
ไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ BU
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ SE
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SS
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SU
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- AL
เครื่องแยกน้ำ
ซีรีย์ WS-WD
เครื่องแยกน้ำ
ระบบสูญญากาศ
เครื่องแยกตะกอนด้วย
แรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์แรง
เครื่องกำจัดฟองอากาศ
ควิกโตรอน
เครื่องแยกน้ำมัน ซีรีย์ OS
เครื่องกรองระบบล้างย้อน
ซีรีย์ CUBE
ซีรีย์ TRCS
สายพานลำเลียงแบบ
แม่เหล็ก รุ่น TRAP
ชุดแม่เหล็ก
ทำความสะอาดน้ำมัน