Untitled Document
หน้าแรก           ทริปเปิล อาร์          เทคโนโลยี           ผลิตภัณฑ์          กลุ่มลูกค้า            ประโยชน์ที่ได้รับ           ติดต่อเรา
Untitled Document
ทำไม่ต้อง Triple R?


รับประกันความสะอาดน้ำมัน

ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บตะกอน Sludge ได้

ไส้กรองทริปเปิล อาร์
คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้้

ความเชื่อมั่นของเรา
ทริปเปิล อาร์ เชื่อมั่นว่า การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของเราให้เพื่อปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป
ในอนาคตเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคน เราจึงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิต
ระบบการรักษาคุณภาพน้ำมันเพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

ผู้ดำเนินงานในกลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์ กรุ๊ป ดำเนินงานภายใต้ “RRR”
การลดการใช้งาน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle)

Masaaki Morinaga
ประธานบริหารกลุ่ม ทริปเปิล อาร์ กรุ๊ป
 

ปรัชญา กลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์

ทริปเปิล อาร์ สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการกรอง
และการคัดแยกที่ทันสมัยไปทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม โดยผลิตและรับรองคุณภาพ
ด้วยมาตรฐานระดับโลก

เจ้าหน้าและผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์ ทั่วโลกได้มีความทุ่มเทและมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาดังกล่าวเป็นหนึ่งเดียว

ทริปเปิล อาร์ คือ ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำมัน (OIL CLEANER) รายแรกและไม่หยุดพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต

ทริปเปิล อาร์ ได้ถือสิทธิบัตรต้นฉบับกระบวนการกรองน้ำมันและได้พัฒนาสินค้าสู่ประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงสุด
ที่ไม่มีใครทัดเทียม เราจึงภาคภูมิใจว่าประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงสุดนี้ สามารถรับประกันได้ว่าอนุภาคสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตะกอน
ผลิตภัณฑ์ออกซิเดชั่น และน้ำ จะถูกกำจัดได้ด้วยแนวคิดไส้กรองเพียงชิ้นเดียว

ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ผู้ผลิตไส้กรองรายอื่น ยังไม่สามารถทำได้!
ทริปเปิล อาร์ ได้ดำเนินการพัฒนาแนวคิดพื้น ฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการออกแบบไส้กรองสำหรับการกรองน้ำมันเครื่อง
และพัฒนาเป็นเครื่องกรองแบบ Bypass ซึ่งที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทันสมัยทุกประเภทที่ใช้น้ำมัน

ไม่ว่าอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม ทริปเปิล อาร์ สามารถเลือกเครื่องกรองแบบ Bypass ที่เหมาะสมได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการปนเปื้อน
ทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
"ความมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย" คือหลักการสำคัญของ ทริปเปิล อาร์ นั่นเอง!
ประวัติกลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์
ปี พ.ศ. 2510 เริ่มวิจัยการตลาดสินค้า ทริปเปิล อาร์ ในประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2512 จัดตั้งบริษัท Triple R Sales Co.,Ltd. และเริ่มจำหน่ายและพัฒนาสินค้า by-pass Oil Cleaner
สำหรับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อการใช้งานกับรถขนส่ง
ปี พ.ศ. 2516 เริ่มพัฒนาสินค้าสำหรับการกรองน้ำมันไฮดรอลิคควบคู่กับเครื่องกรองสำหรับรถขนส่ง
ปี พ.ศ. 2517 จัดตั้งบริษัท Triple R Overseas Corporation เพื่อการส่งออกสินค้ายังต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2526 จัดตั้งบริษัท Tokyo Oil Analyst Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันให้กับลูกค้า
ปี พ.ศ. 2529 เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม Triple R Sales Co.,Ltd. เป็น Triple R Co.,Ltd.
ปี พ.ศ. 2530 ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ( Triple R Industry Co.,Ltd.) ณ ที่ตั้งเดิมโดยรวม ไลน์การผลิตสินค้า
แผนกวิจัยและพัฒนาสินค้า แผนกทดสอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำมันไว้ด้วยกัน และได้ปรับปรุง นวัตกรรมการผลิตให้ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการทำความสะอาด น้ำมันให้กับลูกค้า
ปี พ.ศ. 2545 เริ่มจำหน่ายเครื่องเซนทริฟิวส์ ( Centrifuges)
ปี พ.ศ. 2546 บริษัท Toshiba Machine Plastic Engineering โอนถ่ายแผนกสินค้ากลุ่ม Oil Cleaner ให้ทาง
บริษัท Triple R เป็นผู้ดูแล
ปี พ.ศ. 2547

เปิดเวบไซต์ Triple R Group
- เริ่มจำหน่ายสินค้า Vacuum Water Separator
- เริ่มจำหน่ายสินค้า Magnetic Separator
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 (2004)
ปี พ.ศ. 2548 เริ่มจำหน่ายสินค้า Magnet Conveyor
ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า Quicktoron จาก JX Nippon Oil & Energy Corporation
และเริ่มติดตั้งเครื่อง Quicktoron กับสินค้าเครื่องกรองน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
ปี พ.ศ. 2555 เปิดโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อผลิตไส้กรองด้วยระบบอัตโนมัติ
Untitled Document
2/63 BANGNA COMPLEX OFFICE TOWER 12A FLOOR
SOI BANGNA-TRAD 25, BANGNA NUA, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. 02-173-6005
Copyright © 2007 Siam Triple R Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb. l Site Map
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์
ไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ BU
เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ SE
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SS
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- SU
เครื่องกรองน้ำมัน
ซีรีย์ OSCA- AL
เครื่องแยกน้ำ
ซีรีย์ WS-WD
เครื่องแยกน้ำ
ระบบสูญญากาศ
เครื่องแยกตะกอนด้วย
แรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์แรง
เครื่องกำจัดฟองอากาศ
ควิกโตรอน
เครื่องแยกน้ำมัน ซีรีย์ OS
เครื่องกรองระบบล้างย้อน
ซีรีย์ CUBE
ซีรีย์ TRCS
สายพานลำเลียงแบบ
แม่เหล็ก รุ่น TRAP
ชุดแม่เหล็ก
ทำความสะอาดน้ำมัน
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบิน
ระบบไฮดรอลิก
การผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตรถยนต์
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
และเหล็ก
รถไฟ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
เครื่องจักรกลหนัก
พลังงานลม
เรือเดินสมุทร
การขนส่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี