CALL US
02-173-6005, 081-937-9800
E-MAIL
info@triple-r.co.th
WORKING HOURS
จันทร์ - ศุกร์ (8.00-17.00)

เกี่ยวกับเรา

ความเชื่อมั่นของเรา

ทริปเปิล อาร์ เชื่อมั่นว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของเราให้เพื่อปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคตเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคน เราจึงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตระบบการรักษาคุณภาพน้ำมันเพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

ผู้ดำเนินงานในกลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์ กรุ๊ป ดำเนินงานภายใต้ “RRR” การลดการใช้งาน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle)

 

Masaaki Morinaga
ประธานบริหารกลุ่ม ทริปเปิล อาร์ กรุ๊ป

ปรัชญา กลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์

ทริปเปิล อาร์ สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการกรอง และการคัดแยกที่ทันสมัยไปทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม โดยผลิตและรับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับโลก เจ้าหน้าและผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์ ทั่วโลกได้มีความทุ่มเทและมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาดังกล่าวเป็นหนึ่งเดียว

ทริปเปิล อาร์ คือ ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำมัน (OIL CLEANER) รายแรกและไม่หยุดพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต

ทริปเปิล อาร์ ได้ถือสิทธิบัตรต้นฉบับกระบวนการกรองน้ำมันและได้พัฒนาสินค้าสู่ประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงสุดที่ไม่มีใครทัดเทียม เราจึงภาคภูมิใจว่าประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงสุดนี้ สามารถรับประกันได้ว่าอนุภาคสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตะกอน ผลิตภัณฑ์ออกซิเดชั่น และน้ำ จะถูกกำจัดได้ด้วยแนวคิดไส้กรองเพียงชิ้นเดียว

ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ผู้ผลิตไส้กรองรายอื่น ยังไม่สามารถทำได้!
ทริปเปิล อาร์ ได้ดำเนินการพัฒนาแนวคิดพื้น ฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการออกแบบไส้กรองสำหรับการกรองน้ำมันเครื่อง และพัฒนาเป็นเครื่องกรองแบบ Bypass ซึ่งที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทันสมัยทุกประเภทที่ใช้น้ำมัน ไม่ว่าอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม ทริปเปิล อาร์ สามารถเลือกเครื่องกรองแบบ Bypass ที่เหมาะสมได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการปนเปื้อนทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย "ความมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย" คือหลักการสำคัญของ ทริปเปิล อาร์ นั่นเอง!

ประวัติกลุ่มบริษัท ทริปเปิล อาร์

 • ปี พ.ศ. 2510 เริ่มวิจัยการตลาดสินค้า ทริปเปิล อาร์ ในประเทศญี่ปุ่น
 • ปี พ.ศ. 2512 จัดตั้งบริษัท Triple R Sales Co.,Ltd. และเริ่มจำหน่ายและพัฒนาสินค้า by-pass Oil Cleaner สำหรับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อการใช้งานกับรถขนส่ง
 • ปี พ.ศ. 2516 เริ่มพัฒนาสินค้าสำหรับการกรองน้ำมันไฮดรอลิคควบคู่กับเครื่องกรองสำหรับรถขนส่ง
 • ปี พ.ศ. 2517 จัดตั้งบริษัท Triple R Overseas Corporation เพื่อการส่งออกสินค้ายังต่างประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2526 จัดตั้งบริษัท Tokyo Oil Analyst Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันให้กับลูกค้า
 • ปี พ.ศ. 2529 เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม Triple R Sales Co., Ltd. เป็น Triple R Co., Ltd.
 • ปี พ.ศ. 2530 ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ( Triple R Industry Co.,Ltd.) ณ ที่ตั้งเดิมโดยรวม ไลน์การผลิตสินค้า
  แผนกวิจัยและพัฒนาสินค้า แผนกทดสอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำมันไว้ด้วยกัน และได้ปรับปรุง นวัตกรรมการผลิตให้ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการทำความสะอาด น้ำมันให้กับลูกค้า
 • ปี พ.ศ. 2545 เริ่มจำหน่ายเครื่องเซนทริฟิวส์ (Centrifuges)
 • ปี พ.ศ. 2546 บริษัท Toshiba Machine Plastic Engineering โอนถ่ายแผนกสินค้ากลุ่ม Oil Cleaner ให้ทางบริษัท Triple R เป็นผู้ดูแล
 • ปี พ.ศ. 2547 เปิดเว็บไซต์ Triple R Group
  - เริ่มจำหน่ายสินค้า Vacuum Water Separator
  - เริ่มจำหน่ายสินค้า Magnetic Separator
  - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 (2004)
 • ปี พ.ศ. 2548 เริ่มจำหน่ายสินค้า Magnet Conveyor
 • ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า Quicktoron จาก JX Nippon Oil & Energy Corporation และเริ่มติดตั้งเครื่อง Quicktoron กับสินค้าเครื่องกรองน้ำมัน และเริ่มก่อตั้งบริษัท สยาม ทริปเปิล อาร์ จำกัด ในประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
 • ปี พ.ศ. 2555 เปิดโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อผลิตไส้กรองด้วยระบบอัตโนมัติ
WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 Siam Triple R Co., Ltd.  All Rights Reserved.