CALL US
02-173-6005, 081-937-9800
E-MAIL
info@triple-r.co.th
WORKING HOURS
จันทร์ - ศุกร์ (8.00-17.00)

ผลิตภัณฑ์

ภายในแวดวงอุตสาหกรรม การประหยัดทรัพยากรและการลด
ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญ ทริปเปิล อาร์ มีความภาคภูมิใจในการพัฒนา การเทคโนโลยีเฉพาะด้านระบบกรอง สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆด้วยแนวทางการผลิตและการพัฒนา อย่างยั่งยืนแบบ Lean Production Systems คือ การผลิตสินค้าที่มีอรรถประโยชน์ในด้านใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจึงมีวัตถุประสงค์ให้เห็นถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งนั้นก็คือแบรนด์ ทริปเปิล อาร์ ของเรานั่นเอง!

ทริปเปิล อาร์ มีระบบการกรองน้ำมันและของเหลวแบบ “บายพาส” และ “ออฟไลน์” สำหรับอุตสาหกรรมหลายด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันมีความใสสะอาด ไม่ว่าระบบจะมีน้ำมันปริมาณ 5 ลิตร หรือ 100,000 ลิตร อีกทั้งเครื่องกรองน้ำมัน ทริปเปิล อาร์ สามารถจัดการกับปัญหาสิ่งปนเปื้อน ได้แก่ อนุภาคของแข็ง น้ำ รวมทั้งผลพลอยได้จากการเสื่อมสภาพของน้ำมันหลังผ่านกระบวนการ (เรซิ่น ตะกอน สารเคลือบเงา น้ำมันทาร์) ข้อแตกต่างระหว่าง ทริปเปิล อาร์ และผู้ผลิตไส้กรองรายอื่นๆ คือ เรามุ่งเน้นนำเสนอทางออกที่สามารถให้การรับประกันผลงานที่ตรวจวัดได้จริง
เราไม่ได้จำหน่าย “อัตราไมครอน” แต่เราจำหน่ายการรับประกันความสะอาดสมบูรณ์แบบของน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย:

1.เครื่องกรองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม: ซีรีย์ BU-, SE-, SS-,OSCA 2.เครื่องกรองสำหรับน้ำมันเครื่องยนต์และระบบหล่อลื่น: รุ่น TR 3.เครื่องกำจัดสิ่งสกปรกปริมาณสูง: เครื่องแยกตะกอนด้วยแรง เหวี่ยงเซนทริฟิวส์ (Centrifuges) เครื่องแยกสิ่งปนเปื้อนด้วย แม่เหล็ก (Magnets Filter) และเครื่องกรองระบบล้างย้อน (Backwashing Filter) 4.เครื่องแยกน้ำ: ไส้กรองรุ่น WE100 เครื่องแยกน้ำรุ่น WS-WD เครื่องแยกน้ำ ระบบสุญญากาศ (Vacuum dehydrator) 5.เครื่องแยกน้ำมัน: รุ่น OS

ไส้กรอง

ไส้กรอง ทริปเปิล อาร์ สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กสุดถึง 0.1μ น้ำ รวมทั้งสารตกค้างที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมัน

เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ OSCA-SS

เครื่องกรองน้ำมันแบบออฟไลน์เหมาะสำหรับถังขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมันสูงสุด 50.000 ลิตร

เครื่องแยกน้ำ ซีรีย์ WS-WD

เครื่องแยกน้ำที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมัน

เครื่องกรอง แบบล้างย้อน

เครื่องแบบ Self-Cleaning สำหรับกรองของเหลว ประเภทน้ำและน้ำมัน

สายพานลำเลียง แบบแม่เหล็ก

ระบบแยกชิ้นส่วนของเศษเหล็กในน้ำมันหล่อเย็น Cutting Fluid

ชุดแม่เหล็ก ทำความสะอาดน้ำมัน

เครื่องแยกสิ่งปนเปื้อนด้วยแรงแม่เหล็ก

เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ BU

เครื่องกรองน้ำมันแบบ บายพาสที่เชื่อมต่อโดยตรง กับระบบที่มีแรงดันสูง

เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ OSCA-SU

เครื่องกรองน้ำมันแบบออฟไลน์เหมาะสำหรับถังขนาดขนาดกลาง

เครื่องแยกน้ำ ระบบสุญญากาศ

เครื่องแยกน้ำระบบสุญญากาศ มีประสิทธิภาพสูง ในการแยกของเหลว น้ำ และฟองอากาศออกจากน้ำมัน

เครื่องกำจัดฟองอากาศ ควิกโตรอน

สำหรับการกำจัดฟองอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ซีรีย์ CUBE

ระบบกรองประกอบด้วยเครื่อง กรองน้ำมันและเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์

เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ SE

เครื่องกรองนํ้ามันแบบออฟไลน์ สำหรับระบบที่มีปริมาณน้ำมันสูงสุด 600 ลิตร

เครื่องกรองน้ำมัน ซีรีย์ OSCA-AL

เครื่องกรองน้ำมันแบบออฟไลน์เหมาะสำหรับถังขนาดขนาดกลาง

เครื่องแยกตะกอนด้วย แรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์

เครื่องแยกตะกอนเซนทริฟิวส์ ด้วยแรงเหวี่ยง 3000 RPM สามารถแยกตะกอนด้วย แรงเหวี่ยงถึง 5 ไมครอน ทั้งระบบ Manual และ ระบบอัตโนมัติ

เครื่องแยกน้ำมัน ซีรีย์ OS

เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ

ซีรีย์ TRCS

เครื่องแยก Sludge ปริมาณและสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่

ทำไมต้อง Triple R?

1

รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ทริปเปิล อาร์
รับประกันความสะอาดน้ำมัน
ดีกว่า NAS7 – ISO 16/14/11

2

เก็บน้ำและความชื้น
ไส้กรองทริปเปิล อาร์
กักเก็บน้ำและความชื้นได้

 

3

ไส้กรองทริปเปิล อาร์ กักเก็บตะกอน Sludge ได้
ไส้กรองทริปเปิล อาร์ คัดแยกตะกอน
จากปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
อันเป็นสาเหตุให้วาวล์เสียได้

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 Siam Triple R Co., Ltd.  All Rights Reserved.