CALL US
02-173-6005, 081-937-9800
E-MAIL
info@triple-r.co.th
WORKING HOURS
จันทร์ - ศุกร์ (8.00-17.00)

Category: กลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สินค้ารุ่นที่มีการใช้งาน รุ่น OSCA รุ่น SS เครื่องกรองสุญญากาศ Vacuum dehydrators จากการสำรวจของอั๊คโซ่โนเบล (AkzoNobel) ภายหลังจากที่ฝ่ายสนับสนุนการผลิตอั๊คโซ่โนเบล (After AkzoNobel Manufacturing Support) ดำเนินการสำรวจโครงการใช้นำมันอย่างยั่งยืน (Sustainable Oil Survey) ผ่านทางองค์การระหว่างประเทศสากล ทริปเปิล อาร์ ได้เป็นรับการแนะนำให้เป็นที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการบำรุงรักษาและเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงงานต่าง ๆ   ลูกค้าอ้างอิง Bayer BASF Monsanto Shell Tota    

การขนส่ง

ทริปเปิล อาร์ ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้งานในกองทัพสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1960 การใช้ทริปเปิล อาร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเครื่องมือทางการทหาร ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ถังน้ำมันจนถึง เฮเลคอปเตอร์ นั้นประสบความสำเร็จได้อย่างปลอดภัย ในช่วงปลายยุคปี 80 มีรถโดยสารเพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก และอุปกรณ์เครื่องจักรอื่น ๆ จำนวนมากกว่า 500,000 ราย ได้นำทริปเปิล อาร์ ไปดัดแปลงเพื่อช่วยในการประหยัดค่าน้ำมันและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก ทริปเปิล อาร์ ได้แก่ สายผลิตภัณฑ์ใหม่ รุ่น TR คือสินค้า OEM ที่ได้รับการชื่นชมยกย่องและถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเท่านั้น การเปลี่ยนไส้กรองดังกล่าวนี้ใช้แทนการใช้น้ำมัน ในบางกรณีไม่จำเป็นต้องทำการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันแต่สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่เราแนะนำให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหลังจากเปลี่ยนไส้กรองไปแล้ว 4 ครั้ง ผลตอบแทนที่ได้รับ ได้แก่ เดินทางไปร้านซ่อมน้อยลง…

เรือเดินสมุทร

ประสบการณ์ 40 ปี ของเรา ทำให้เรายังคงยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าในด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรทางทะเล ทริปเปิล อาร์ ได้ทำความสะอาดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล หัวขับดัน ปั่นจั่น ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องกว้าน และการทดสอบอุปกรณ์แบบบอร์ดเรนจ์ (Board Range) ของอุปกรณ์ออนบอร์ด (On-Board Equipment) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทริปเปิล อาร์ ยังปกป้องระบบไฮดรอลิกที่สำคัญในท่าเทียบเรือเดินสมุทร ผลิตภัณฑ์ทริปเปิล อาร์ ถูกนำไปใช้ในการใช้งานทางทะเลที่หลากหลาย   การใช้งานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรทางทะเล: เรือรบ เรือดำน้ำ เรือคอนเทนเนอร์ เรือบรรทุกน้ำมัน เรือสินค้าประเภทเทกอง เรือโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เรือประมง เรือขุดเลน เรือเดินสมุทร เรือบรรทุกสินค้าเกรตเลกส์ เรือสำราญ เรือยอชท์ สินค้ารุ่นที่มีการใช้งาน รุ่น BU รุ่น SE รุ่น…

เครื่องฉีดพลาสติก/ยาง

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีอัตราการขยายตัวทั่วโลกในระดับสูงมาก โดย ผู้ผลิตต่าง ๆ อุปสรรคอันท้าทายร่วมกัน คือทำอย่างไรจึงจะสามารถลดต้นทุน การบำรุงรักษาให้ต่ำสุดแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด และยังสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักรให้ได้นานที่สุดอีกด้วย ผู้ผลิตเครื่องกังหันและผู้ประกอบการฟาร์มกังหันลมในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกา ใช้ทริปเปิล อาร์ ในการกำจัดปัญหาการปนเปื้อนของอนุภาคของแข็งและความชื้น ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของน้ำมัน เฟืองเกียร์ของกังหันลมอย่าแพร่หลาย สมาคมผู้ผลิตเฟืองแห่งอเมริกาได้กำหนดมาตรฐาน AGMA/AWEA 6006-AXX ได้ให้แนวทางการบำรุงรักษาเฟืองเกียร์สำหรับใช้งานในกังหันลมนั้น ความสะอาดของน้ำมันคือสิ่งสำคัญซึ่งในระหว่างและภายหลังการประกอบเครื่องจักรทั้งหมดต้องไม่มีการปนเปื้อน และต้องกรองน้ำมันเฟืองเกียร์ระหว่างการทำงาน เพื่อกำจัดอนุภาคของแข็ง น้ำ และตะกอนออกจากน้ำมัน เครื่องกรองน้ำมันทริปเปิล อาร์ สำหรับกังหันลมนั้น สามารถรักษาความสะอาดของน้ำมันให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องกรองน้ำมันแบบบายพาส ซึ่งช่วยรักษาความสะอาดของน้ำมันในระดับที่ดีกว่าน้ำมันใหม่โดยทริปเปิล อาร์ สาขาอเมริกา สามารถยืนยันได้ในเรื่องนี้   สินค้ารุ่นที่มีการใช้งาน รุ่น BU รุ่น TR   ลูกค้าอ้างอิง GE Wind Iberdrola Endesa…

เครื่องจักรกลหนัก

สินค้ารุ่นที่มีการใช้งาน รุ่น BU รุ่น SE รุ่น TR   ลูกค้าอ้างอิง กลุ่มลูกค้า OEM : Komatsu, Kato, Kubota, Hitachi, Konecranes, Huddig, Svetruck, Junntan, Gremo Van Werven Spierings Kranen South African diamant mine machinery กรณีศึกษา Van Werven – ประเทศเนเธอแลนด์ ได้ติดตั้งเครื่องกรองทริปเปิล อาร์ กับอุปกรณ์ทั้งหมด 300 เครื่อง ทั้งเครื่องยนต์ และเครื่องจักรไฮดรอลิค สายการบินฟินแอร์ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ภาคพื้น Volvo…

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องจักร ที่สามารถผลิตกระดาษได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและต้องการอุปกรณ์ในระบบหล่อลื่น เครื่องจักรมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า เมื่อเกิดช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานจากข้อผิดพลาดของระบบหล่อลื่นอาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจได้ การลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทริปเปิล อาร์ คือการตระหนักถึงการป้องกันข้อผิดพลาดของระบบหล่อลื่น กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษอาจจำแนกออกเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ อันประกอบด้วยความชื้น ความร้อนและความสกปรก ในระดับสูง ซึ่งมักพบเห็นน้ำและอนุภาคปนเปื้อนได้บ่อยในน้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ และภายในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงน้ำมันหล่อลื่นต้องคงความสะอาด และปราศจากน้ำปนเปื้อนเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดทำงาน ของเครื่องจักร (Downtime) ทริปเปิล อาร์ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยเครื่องกรองแบบติดค้างลึก (Depth Filter) ในสื่อกรองและระบบ Purification ของทริปเปิล อาร์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้และมอบทางออกที่เชื่อถือได้อีกทั้งราคาไม่แพงเพื่อทำให้น้ำมันหล่อลื่นสะอาดบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง การใช้งาน เครื่องผลิตกระดาษ ระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ไฮดรอลิก เครื่องเทอร์ไบน์ อุปกรณ์เครื่องจักรเคลื่อนที่ ปั๊มส่งน้ำเข้าหม้อน้ำเครื่องเทอร์ไบน์ พัดลมดูดอากาศเครื่องเทอร์ไบน์   สินค้ารุ่นที่มีการใช้งาน รุ่น BU รุ่น SE รุ่น TR   การติดตั้งทริปเปิล อาร์…

รถไฟ

สินค้ารุ่นที่มีการใช้งาน รุ่น BU สำหรับระบบไฮโดรลิค รุ่น SS และ SU สำหรับทำความสะอาดน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง   การติดตั้ง Plasser & Theurer ลูกค้าอ้างอิง การรถไฟประเทศฟินแลนด์ การรถไฟประเทศนอร์เวย์ NS-Nederlandse Spoorwegen NMBS – Belgium  

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็ก

โซลูชั่นการทำให้ของเหลวบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กมีอุปสรรคอันท้าทายอย่างต่อเนื่องเพราะต้องรักษา ความสะอาดให้แก่น้ำมันในกระบวนการจากลักษณะสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่รุนแรง   การใช้งาน: ป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักรระบบไฮดรอลิกทั้งหมดที่ติดเซอร์โววาล์ว และพรอพพอร์ชันนัลวาล์ว ป้องกันการทำงานของปั๊ม ถังดับเพลิง ปกป้องหัวฉีด ไส้กรองหยาบถึงเมมเบรน ทริปเปิล อาร์ คือ ผู้นำด้านการทำของน้ำมันให้สะอาดบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าด้วยผลิตภัณฑ์ควบคุมการปนเปื้อน โรงงานผลิตเหล็กกล้าใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองทริปเปิล อาร์ ที่มอบประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สินค้ารุ่นที่มีการใช้งาน รุ่น BU รุ่น SE รุ่น OSCA รุ่น OS รุ่น WS เครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์ (Centrifuges) เครื่องกรองสุญญากาศ Vacuum dehydrators   เครื่องตัดโลหะ CNC จำนวนมากติดตั้งเครื่องกรองน้ำมันแบบบายพาสทริปเปิล อาร์ การติดตั้งบนโลหะ: Amada, Boldrini, Komatsu, Müller…

ผู้ผลิตรถยนต์

ทริปเปิล อาร์ มีประวัติอันยาวนานในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองหลายประเภทให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์มากมาย การจำหน่ายเครื่องกรองให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักในแวดวงอุตสาหกรรม การลดต้นทุนจัดซื้อน้ำมันในกระบวนการผลิตมีผลอย่างมากต่อเป้าหมายการลดต้นทุนของโรงงานผู้ผลิต สาเหตุที่ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตรถยนต์เลือก ทริปเปิล อาร์ คือ ความมุ่งมั่นร่วมมือกับลูกค้าในการ ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก เพิ่มคุณภาพของชิ้นส่วนงานผลิต เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น ทริปเปิล อาร์ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทยานยนต์คู่ค้า และนำเอาผลลัพธ์ จากการศึกษาทดลองไปใช้ในการพัฒนาระบบการกรองน้ำมันให้ใสสะอาด ผลิตภัณฑ์กรองน้ำมันและการให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องจักรของเราจึงกลายมาเป็นเหตุผลหนึ่งที่ อุตสาหกรรม ยานยนต์ต้องมองหา ทริปเปิล อาร์   การใช้งาน: อุปกรณ์เครื่องจักรระบบไฮดรอลิกทั้งหมดที่ติดเซอร์โววาล์ว และพรอพพอร์ชันนัลวาล์ว เครื่องยก (Lift Equipment) เครื่องปั๊มขึ้นรูป ระบบล้างคอยล์ การผลิตเครื่องยนต์ การผลิตและการทดสอบเครื่องส่งกำลัง การผลิตปลอกแกนพวงมาลัยรถยนต์และการประกอบรถยนต์ เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก ทดสอบกระบบการกรอง เครื่องกลึง ส่วนประกอบระบบขับเคลื่อน  …

การผลิตไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ทริปเปิล อาร์ ถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้า ที่ผลิตพลังงานจากฟอสซิล นิวเคลียร์ และพลังงานทดแทนลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกพึ่งพาผลิตภัณฑ์ ทริปเปิล อาร์ ช่วยในการรักษาความสะอาดของน้ำมันแลtของเหลวอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพเชื่อถือได้และประหยัดค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ง่าย เมื่อใช้ ทริปเปิล อาร์ เครื่องทริปเปิล อาร์ สำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าได้แก่ Depth Filters เครื่องกรองสุญญากาศ และเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงเซนทริฟิวส์ เพื่อช่วยรักษาสภาพของน้ำมันในระบบไฮดรอลิก เครื่อง Pulverizer ระบบ Steam Turbines หม้อแปลงไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ การบำรุงรักษาโรงงานผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพนั้นอาจเป็นเรื่องยากหากสภาวะ การทำงานของระบบไฮดรอลิกและระบบน้ำมันอื่น ๆ ภายในสถานีต้นกำลังอยู่ในสภาพที่รองรับการทำงานไม่ได้ รวมทั้งการปนเปื้อนของ เศษละอองและความชื้นภายในเครื่องบดละเอียดส่งผลกระทบด้าน ลบอย่างรุนแรงต่อน้ำมันเกียร์ หากน้ำมันเสื่อมสภาพจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการผุกร่อนของแบริ่งเกิดไอน้ำ ความชื้น และสิ่งปนเปื้อนในระบบได้จากน้ำและก๊าซเหล่านี้ มีผลทำให้ประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนของน้ำมันหม้อแปลงถูกลดต่ำลงได้ ทริปเปิล อาร์ มีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดของอุปกรณ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากน้ำและสิ่งปนเปื้อน…

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 Siam Triple R Co., Ltd.  All Rights Reserved.